سومین همایش بین‌المللی معرفت و رسالت حسینی با عنوان: "آثار جهانی فرهنگ و شعائر حسینی"